MARIÉ ROSSOUW

 Tradisie is die wortel van elke koshuis se bestaan, die anker van gelukbringers en die fondasie van elke lid. Een van die waardevolste tradisies in elke koshuis is ontheffing en gedurende die afgelope twee weke het dié tradisie, kampuswyd, ontplof. In vorige jare is eerstejaars in Augustus onthef, maar vanjaar is die datum na 24 Julie geskyf. Die rede hiervoor, volgens die Direkteur van Koshuisaangeleenthede, prof. Roelf Visser, is die verminderde pligte van eerstejaars. “Die ekstra maand of drie gaan nie `n verskil maak of koshuise die eerstejaars deel van hul tradisie maak of nie,” meen prof. Visser. Hy voeg by dat verwagtinge van die verlede verander het; iets soos telefoondiens is nie meer ‘n vereiste nie. Ontheffing, vir die dagstudente wat nie weet nie, is ‘n proses waar die koshuis se ankers (die eerstejaars, natuurlik) amptelik deel word van die koshuis. Vanaf die begin van Oriënteringsweek tot op die dag van ontheffing het die Huiskomitee (HK), semi’s (tweedejaars) en seniors (die res), die verantwoordelikheid om tradisies en waardes, eie aan elke individuele koshuis, aan die eerstejaars te leer. Op die dag van ontheffing, vind ‘n spesiale seremonie plaas met ‘n hele paar tranetrekker-toesprake wat gelewer word. Hierby het elke koshuis addisionele ditjies en datjies wat uit die argiewe gegrawe word om dié tradisie lewendig te hou. In die gees van legendes en geheime word die meeste tradisies veilig in die geheue van elke koshuislid gebêre. Nietemin word daar tog ietsie met die medemens gedeel. Tog, is dit veilig om te sê dat niemand anders ooit regtig weet wat op ontheffingsaand gebeur en beleef word nie. ‘n Skouspel van die jaar se aktiwiteite word gewoonlik geprojekteer om die eerstejaars te herinner waar hul begin het en waar hul nou is. In sommige koshuise kry eerstejaars die geleentheid om hul HK te na-aap en vice versa. Plekke soos die Pynappel, die Uniegeboue en Loftus vorm deel van die aand se herinneringe. Vir sommiges beteken die aand die vrylating van heliumballone, om `n gat te grou of ‘n skattejag deur die verlede. Vir almal is dit die begin van ‘n nuwe era – die ontkieming van ‘n Knol tot ‘n Blom, van ‘n Slurpie tot ‘n Jaster, van ‘n Jar tot ‘n Lid.

Website | view posts