Ons weet almal dat Eva nie die onskuldigste vrou ooit was nie, maar is dit nodig om haar gedrag steeds teen moderne vrouens te hou? Die Gereformeerde Kerk was die afgelope tyd baie in die nuus oor hul besluit om vrouens nie as predikante te aanvaar nie. Perdeby het die saak verder ondersoek.

ELMIEN JACOBS

Ons weet almal dat Eva nie die onskuldigste vrou ooit was nie, maar is dit nodig om haar gedrag steeds teen moderne vrouens te hou? Die Gereformeerde Kerk was die afgelope tyd baie in die nuus oor hul besluit om vrouens nie as predikante te aanvaar nie. Perdeby het die saak verder ondersoek.

Die Gereformeerde Kerk het onlangs voor die besluit te staan gekom of vrouens in die posisie van diaken of predikant aangestel mag word. Hulle antwoord was “nee”. Volgens ʼn artikel in Die Burger het die kerk se algemene sinode dié besluit geneem nadat ’n breedvoerige studie oor alle aspekte van die saak gedoen is en die sinode meer as ’n dag lank daaroor gedebatteer het. Die stemtelling is nie bekendgemaak nie, maar ds. Leo van Schaik, skriba, het gesê daar was ’n beduidende meerderheid vir die besluit om vrouens nie in die posisies toe te laat nie.

Ds. Johan Cloete, van die NG Kerk Vereeniging-Oos, voel dat die teoloë van die Gereformeerde Kerk goed oor hul besluit nagedink het. Maar hy voeg by: “My persoonlike mening is dat daar nóg stemme in die Bybel is wat ‘n mens dalk kan help om meer inklusief te dink oor die rol van vroue-persone in die kerk.”

Die vrou word lankal nie meer as onderdanig aan die man gesien nie en die beeld van ʼn vrou kaalvoet in die kombuis is met ʼn selfversekerde besigheidsvrou in hoë hakskoene vervang. Maar waar pas die besluit van die Gereformeerde Kerk in die moderne samelewing in?

“Ek aanvaar dat die Gereformeerde Kerk binne hulle eie verstaansraamwerk van die Bybel seker goeie rede gehad het om so ‘n besluit te neem en ek respekteer dit. In die hedendaagse Suid-Afrikaanse konteks, waar gelykheid van alle mense ‘n belangrike waarde is, kan dit dalk vir ‘n kerk moeilik raak om steun vir só ‘n vertolking van die Bybel in die breër samelewing te kry.”

Corné Oosthuizen (18), ʼn lid van ʼn Gereformeerde gemeente, voel dat ʼn jong vrou wel tuis in die gemeente sal voel, maar dink tog dat die kerk hul besluit rakende vrouepredikante moet heroorweeg.

Ds. Cloete vertel ook hoe mens nie van die ander vrouens in die Bybel kan vergeet nie.

“Ek wonder wat van Abram, Isak en Jakob sou geword het as dit nie vir Sara, Rebekka, Ragel en Lea was nie? Sou ons van die opstanding geweet as dit nie vir Jesus se vriendinne was wat dié Sondagoggend die moed gehad het om na sy graf te gaan nie?” vra hy.

Eva het haar foute gehad, maar as daar gekyk word na die belangrike rol wat vrouens in die samelewing speel, vandag maar ook in die Bybel se tyd, kan dit moeilik wees om te sien hoe die Gereformeerde Kerk tot hul siening gekom het. Tog het die Gereformeerde Kerk die reg om hul sienings oor die Bybel op hul eie manier uit te voer. Gelukkig kan Eva deesdae self besluit waar sy inpas en in watter gemeente sy haarself die beste kan uitleef.

Website | view posts